Splitsen van percelen

Home - - Splitsen van percelen

Splitsen van percelen

1.399,00

Splitsen van percelen

Door het splitsen van percelen ontstaan er nieuwe kadastrale percelen met nieuwe vaste grenzen en perceelnummers. Dit kan belangrijk zijn voor:

  • de verkoop van een deel van het perceel,de nieuwe grenzen moeten duidelijk aangegeven zijn;
  • wanneer kadastrale grenzen en oppervlaktes van nieuwe percelen voor een overdracht vastgesteld moeten worden; (verkoop van appartementencomplexen)
  • als u een kadastrale aanduiding nodig bent voor een deel van uw perceel, voor het plaatsen van bijvoorbeeld een winkel.

Wij kunnen een perceel voor u splitsen. De nieuwe grenzen moeten op het moment van de splitsing goed zichtbaar zijn. Dat kan door de nieuwe grenzen af te palen.
Wij meten de nieuwe grens op en elk nieuw perceel krijgt een eigen kadastrale aanduiding en een nieuwe vaste kadastrale grootte.

Prijs is gebaseerd op het splitsen van 2 percelen tot een perceel of een perceel tot 2 percele
Wilt u meer percelen splitsen neem dan contact op via info@kadasternet.nl

Categorie: